Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö sr   
 

Säätiön perustaja


Diplomi-insinööri Nils-Erik Stenbäck

Sodan ajan tiedustelu-upseerista teollisuusmieheksi − säätiön perustajan vaiherikas elämä

Säätiön perusti 1995 DI Nils-Erik Stenbäck lahjoittaen sille alkupääoman. Hän halusi perustettavan säätiön palvelevan strategista tutkimusta ja tilanneanalyysiä, jotka koki alirahoitetuksi niin puolustusvoimissa kuin suomalaisessa yliopistomaailmassakin.

Stenbäck vietti lapsuutensa Kulosaaressa. Vuonna 1934 hän lähti Saksaan opiskelemaan. Näin hän pääsi seuraamaan läheltä Hitlerin hallitseman Saksan sotaan johtanutta kehitystä. Stenbäck valmistui diplomi-insinööriksi Dresdenin Teknillisestä Korkeakoulusta syksyllä 1939. Hänen sotavuosistaan tuli hyvin vaiherikkaat. Astuttuaan asepalvelukseen talvella 1940 hän joutui nopeasti teknisiin tutkimustehtäviin. Syksyllä 1941 Stenbäck sai komennuksen Yhdysvaltoihin sotilasasiamiehen tekniseksi apulaiseksi. Käytännössä hän joutui hoitamaan vuoden ajan kaikkia sotilasasiamiehen tehtäviä Washingtonissa. Kesällä 1943 suomalaisten sotilasasiamiesten oli poistuttava USA:sta. Sodan loppuvaiheet Stenbäck palveli Päämajan tiedusteluosastossa, tehtävänään sotaa käyvien maiden sotapotentiaalin analysointi. Sotilasarvoltaan hän oli insinöörikapteeni.

Sodan jälkeen Stenbäck loi menestyksekkään uran teollisuusmiehenä, muun muassa teknistä maahantuontia harjoittavien yhtiöiden perustajana ja johtajana. Hän osallistui aktiivisesti järjestötoimintaan. Erityisesti insinöörijärjestö Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) oli hänen sydäntään lähellä. Stenbäck oli TFiF:n kunniajäsen.

Nils-Erik Stenbäck piti erittäin korkeassa arvossa sitä kokemusta, jonka hän oli saanut sodan ajan tiedustelu-upseerina ja analyytikkona. Samoin hän korosti aina teknis-tieteellisen tutkimuksen merkitystä. Vuonna 1995 hän perusti Suomalaisen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiön (STRATU) tukemaan maanpuolustukseen liittyvää strategista tutkimusta ja tilanteenarviointia. Vuonna 2002 hän yhdessä saksalaissyntyisen vaimonsa kanssa perusti Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiön, jonka tarkoituksena on edistää korkean tason teknis-tieteellistä tutkimusta. Hän on julkaissut sota-ajan muistelmansa Vaaran merkit (2000) ja opiskeluajan muistelmat Teekkarina Hitlerin Saksassa (2002). Diplomi-insinööri Nils-Erik Stenbäck kuoli 19.9.2008 kotonaan Helsingissä, 95 vuoden iässä pitkän, vaiherikkaan elämäntyön tehneenä.