Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö sr   
 

Säätiön tarkoitus


Suomalaisen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiön tarkoituksena on tukea Suomen maanpuolustukseen liittyvää maailmanlaajuista turvallisuuspoliittisen ja sotilaallisen tilanteen ja niiden kehityksen tutkimusta ja seurantaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, matka-apurahoja, tutkimusapurahoja sekä muuta taloudellista tukea tutkimus- ja seurantatyötä, teknisiä ja muita kehittämishankkeita, julkaisuja sekä koti- ja ulkomailla tapahtuvia opintoja varten. Säätiö ei pääsääntöisesti myönnä apurahoja perushankintoihin, kuten henkilökohtaisen tietokoneen hankintaan. Säätiö voi tukea poikkeustapauksissa myös historian tutkimusta.

Säätiö voi myöntää hakemuksesta rahoitusta kaikille, myös puolustusvoimien ulkopuolisille, säätiön tukemista kohteista kiinnostuneille aina pro gradu-tasosta alkaen ja siitä eteenpäin. Säätiö myöntää myös suurempia yksittäisiä apurahoja. Säätiö myös palkitsee opinnoissaan hyvin menestyneitä kadetteja ja esiupseerikurssin oppilaita, joiden opinnot ja opinnäytetyöt liittyvät esimerkiksi tiedusteluun, taistelukentän valvontaan tai elektroniseen sodankäyntiin.