Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö sr   
 

SUOMALAINEN STRATEGISEN TUTKIMUKSEN JA SEURANNAN TUKISÄÄTIÖ JULISTAA HAETTAVAKSI TYÖSKENTELYAPURAHAT VUODELLE 2021


Säätiö tukee Suomen maanpuolustukseen liittyvää maailmanlaajuista turvallisuuspoliittisen ja sotilaallisen tilanteen ja niiden kehityksen tutkimusta ja seurantaa. Tuen kohteita voivat olla muun muassa strategian ja turvallisuuspolitiikan tutkimus, tiedustelun tutkimus ja operaatiotaitoon sekä taktiikkaan liittyvä tiedustelun tutkimus. Säätiö voi tukea poikkeustapauksissa myös tiedustelun historian tutkimusta.

Vuonna 2021 myönnettävien vuoden työskentelyyn tarkoitettujen henkilökohtaisten työskentelyapurahojen hakuaika on maaliskuu 2021. Hakuaika päättyy keskiviikkona 31.3.2021 klo 24.00. Työskentelyapurahat ovat yksivuotisia, mutta hankkeelle voidaan erillisen jatkohakemuksen ja edistymisraportin perusteella myöntää korkeintaan kaksi lisävuotta.

Nyt haettavaksi julistettujen henkilökohtaisten työskentelyapurahojen lisäksi säätiö jakaa kahdesti vuodessa tukemaansa alaan liittyen myös pienempiä stipendejä, matka-apurahoja, tutkimusapurahoja sekä muuta taloudellista tukea tutkimus- ja seurantatyötä, teknisiä ja muita kehittämishankkeita, julkaisuja sekä koti- ja ulkomailla tapahtuvia opintoja varten. Näille pienemmille apurahoille hakemusten jättöaika päättyy 31.3.2021 ja 15.10.2021. (ks. Ohjeet apurahan hakijalle)

HAKUOHJEET 2021 vuosityöskentelyapurahoille


Hakulomake ja palautus


Apurahaa haetaan ohessa saatavilla olevilla lomakkeilla. Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen liitteineen voi palauttaa joko sähköpostitse

STRATUhakemukset(at)gmail.com

tai

postitse osoitteeseen:

Joonas Sipilä
Pääesikunta
PL 919
00131 HELSINKI


Hakulomakkeet:

työskentelyapurahahakemus jatko-opiskelijalle (2021 haku)
työskentelyapurahahakemus tutkijalle (post-doc/dosenttitaso) (2021 haku)

Vuonna 2021 myönnettävien vuoden työskentelyyn tarkoitettujen henkilökohtaisten työskentelyapurahojen hakuaika on 1.3.-31.3.2021. Hakuaika päättyy keskiviikkona 31.3.2021 klo 24.00. Postitse lähetetyt hakemukset hyväksytään mikäli niiden postileima on aiempi.


Apurahan suuruus


Vuosityöskentelyapurahat ovat suhteessa valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan (23 668,35 € vuonna 2021 sis. Myel-maksu) korotettuna tutkijan koulutustason mukaisesti. Apurahaan on laskettu mukaan lisäksi vakuutusmaksut (Myel-maksut):
  • väitöskirjantekijä 27 800 €/a
  • post doc -tutkija 31 940 €/a
  • kokenut tutkija (dosenttitaso) 37 350 €/a

Työskentelyapurahaan tulee lisäksi 1 000 euron matka-apurahaoptio (matkakulut konferenssiin hyväksyttyä abstraktia vasten).

Työskentelyapurahaan voi hakea lisäkustannuseriä erityisestä tarpeesta ja perustelusta. Tällaisia ovat:

  • yleiskustannuslisä (esim. yliopiston laskutus työhuoneesta, mahdolliset analyysikulut, kielentarkastukset tms.) erityisestä perustelusta maksimissaan yht. 2 000 €.
  • liikkuvuuslisä ulkomailla tehtävää tutkimusta varten (1 000 € jos ei huollettavia, 2 500 € jos on huollettavia, lisäksi osana liikkuvuuslisää voi hakea rahoitusta väitöskirjaopintojen lukukausimaksuihin)
  • puolisokorotus (aviopuolisosta 500 €)
  • lapsikorotus (jokaisesta samassa osoitteessa asuvasta, huollettavasta alaikäisestä lapsesta 750 €/vuosi. Post doc -tason tutkijalle voidaan lisäksi myöntää erillisestä perustelusta korotus lapsikohtaiseen rahaan, joka on suuruudeltaan max. 1 000 €/huollettava lapsi/apurahakausi, perusteluna esimerkiksi oleskelu ulkomailla.)


Mahdollinen jatkokausi


Apuraha myönnetään kerrallaan maksimissaan yhdelle vuodelle, mutta siihen voi hakea jatkokautta seuraavassa haussa. Samaan hankkeeseen myönnetään rahoitusta korkeintaan kolme kertaa.OHJEET MUIDEN APURAHOJEN HAKIJOILLE