Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö sr   
 

Ohjeet apurahan hakijoille


Säätiön jakaa apurahoja kahdesti vuodessa. Hakemusten jättöajat ovat 31.3.2022 ja 30.9.2022. Säätiö tukee Suomen maanpuolustukseen liittyvää maailmanlaajuista turvallisuuspoliittisen ja sotilaallisen tilanteen ja niiden kehityksen tutkimusta ja seurantaa. Tuen kohteita voivat olla muun muassa strategian ja turvallisuuspolitiikan tutkimus, tiedustelun tutkimus ja operaatiotaitoon sekä taktiikkaan liittyvä tiedustelun tutkimus. Säätiö voi tukea poikkeustapauksissa myös tiedustelun historian tutkimusta. Säätiö myöntää työskentelyapurahoja, stipendejä, matka-apurahoja ja muita kohdeapurahoja kuten tukea tutkimus- ja seurantatyötä, teknisiä ja muita kehittämishankkeita, julkaisuja sekä koti- ja ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.

Vuoden päätoimiseen tutkimukseen tarkoitettuja työskentelyapurahoja jaetaan vain kerran vuodessa keväisin (ks. hakuohjeet 2022 apurahoille).

Pienempiä työskentelyapurahoja (max 4 kk) voi hakea joko kevään haussa tai syksyn haussa.

Hakemus työskentelyapurahoja varten tulee tehdä oheisilla lomakkeilla: Syksyn haussa voi hakea työskentelyapurahaa korkeintaan 4 kuukaudeksi. Apurahaan 4 kk, alla, on laskettu mukaan lisäksi vakuutusmaksut (Myel-maksut):

työskentelyapurahahakemus väitöskirjatutkijalle (2022 haku)
työskentelyapurahahakemus tutkijalle (post-doc/dosenttitaso) (2022 haku)

Syksyn haussa voi hakea työskentelyapurahaa korkeintaan 4 kuukaudeksi. Apurahaan 4 kk, alla, on laskettu mukaan lisäksi vakuutusmaksut (Myel-maksut):
 • väitöskirjantekijä (4 kk) 9 500 €
 • post doc -tutkija (4 kk) 10 930 €
 • kokenut tutkija (dosenttitaso) (4 kk) 12 730 €

Työskentelyapurahahakemukseen tulee liittää samat liitteet kuin koko vuoden hakemukseen myös haettaessa apurahaa lyhyemmäksi ajaksi.

Hakemus kohdeapurahaa varten tulee tehdä oheisella lomakkeella (ml. työryhmät ja organisaatiot):

KOHDEAPURAHAHAKEMUS (2022 haku)

Kohdeapurahahakemuksen tulee liittää:
 • curriculum vitae
 • työryhmän muiden jäsenten nimi, organisaatio ja rooli hankkeessa (työryhmän hakiessa)

Lisäksi hakemuksen kohteesta riippuen hakijan tulee liittää siihen harkintansa mukaan muita liitteitä kuten esimerkiksi:
 • tutkimussuunnitelma
 • laajempi rahoitussuunnitelma
 • hankkeen kokonaisaikataulu
 • selvitys lukukausimaksun suuruudesta
 • mahdolliset suositukset tai lausunnot (suositeltavia suuremmissa hakemuksissa)
 • ilmoitus hyväksymisestä konferenssiin esitelmän pitäjäksi matka-apurahan ollessa kyseessä
 • tarkempi erittely analyysikulusta
 • hakijan halutessa hakemuksen kannalta olennaisia todistusjäljennöksiä
 • muita hakijan tarpeelliseksi katsomia liitteitä

Hakulomakkeen palautus

Apurahaa haetaan ohessa saatavilla olevilla lomakkeilla. Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen liitteineen voi palauttaa joko sähköpostitse

STRATUhakemukset(at)gmail.com

tai

postitse osoitteeseen:

Joonas Sipilä
Pääesikunta
PL 919
00131 HELSINKISäätiö antaa apurahan saajalle myöntökirjeen, josta käy ilmi myönnetyn apurahan suuruus ja käyttötarkoitus.

Apuraha tulee pääsääntöisesti nostaa myöntövuonna. Apurahan nostoa on kuitenkin hyvästä syystä ja erikseen sopimalla mahdollista lykätä. Apuraha tulee maksatukseen pääsääntöisesti 3-6 viikon sisällä siitä, kun apurahan saaja ilmoittaa nostoaikeestaan.

Apurahan saaja on velvollinen jättämään säätiön hallitukselle vapaamuotoisen, 1-3 sivun mittaisen, selvityksen apurahan käytöstä vuoden sisällä apurahan nostosta.

Säätiön myöntämät henkilökohtaiset apurahat ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin kaikkien verovuonna saatujen apurahojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Säätiö ilmoittaa vuosittain yli 1000 euron apurahan saajat verottajalle.
ERILLISET HAKUOHJEET VUODEN MITTAISILLE TYÖSKENTELYAPURAHOILLE